VYCERRO VSE UJEP

Regional Studies

Recenzovaný vědecký časopis "Regionální studia" byl registrována v ČNS ISSN pod číslem ISSN 1803-1471 . Cílem časopisu je publikovat české i zahraniční příspěvky zaměřené na regionální rozvoj, regionální politiku EU a na další významná témata. Časopis vychází v tištěné verzi.
Časopis byl založen v roce 2007.


Vydavatel:

Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
e-mail: regionalni-studia@vse.cz
web: www.regionalni-studia.cz

VYCERRO
Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
Klíšská 28, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 285 840 / +420 777 881 975
web: http://vycerro.ujep.cz

Časopis je zařazen do seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Redakce a objednávky:

Ing. Milan Damborský, Ph.D., vedoucí redakce
Ing. Jana Tomešová, redaktorka
Ing. Gabriela Říhová, redaktorka
Ing. Nikola Krejčová, redaktorka

Vychází pololetně / cena: 120 Kč
Tisk: FINAL TISK, s.r.o., Olomučany 81, 679 03

Redakční rada:

Prof. RNDr. René Wokoun, CSc., předseda, Vysoká škola ekonomická v Praze
RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc., místopředseda, Masarykova univerzita v Brně
Prof. Ing. Milan Buček, DrSc., Ekonomická univerzita v Bratislavě
Ing. Milan Damborský, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Prof. RNDr. Oto Hudec, CSc., Technická univerzita v Košiciach
RNDr. Jiří Ježek, PhD., Západočeská univerzita v Plzni
Ing. Jan Malinovský, PhD., VŠB - Technická univerzita Ostrava
Doc. RNDr. Jiří Blažek, PhD., Univerzita Karlova v Praze
Doc. RNDr. Václav Toušek, CSc., Univerzita Palackého v Olomouci
RNDr.Josef Postránecký, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Calendar

June

Mo Tu We Th Fr Sa Su
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     

Zobrazit celý kalendář